Facenda Farruquiño é a terceira xeración dunha familia de gandeiros produtores
de vacún e porcino situada en Cospeito.

Na actualidade, a explotación conta con 72 reprodutoras #ama de cría de vacún de carne, onde os tenreiros pastan en liberdade ata practicamente o momento do sacrificio. Explotamos 70 hectáreas de terreo produtivo (declaradas en PAC). Tamén dispoñemos un cebadero con 60 tenreiros de capacidade, onde cebamos tenreiros de pasto adquiridos a outras explotacións colaboradoras.

Estamos dentro da IGP Tenreira Galega desde os seus inicios.

Por outra banda, temos 125 nais reprodutoras de porcino en ciclo pechado (nacemento, recría e cebo). Contamos para iso con dous núcleos de produción en Outeiro De Rei e Cospeito, ambos en propiedade. Cunha produción anual de 3500 animais/ano.

En maio de 2016 nun período onde a dificultade por colocar no mercado os produtos da explotación familiar, optamos por chegar ao consumidor final.

Comezando cunha pequena carnicería en Burela.

Decembro de 2016, un paso máis. Abrimos un novo punto de venda, con carnicería e pequeno obradoiro, frutería e selección de produtos de alimentación. Créase a marca Facenda Farruquiño e a súa imaxe corporativa.

En outubro de 2018 adquirimos un punto de venda en funcionamento .

Neste caso un supermercado autoservizo en Cospeito. Neste punto apostamos de novo pola transformación e aumentar o valor engadido da materia prima da nosa explotación.Realizando un proxecto de ampliación de carnicería, e nun obradoiro que consta de cámara con railes aéreos para canles, cámaras despezamento, zona de salgadura e sala de despezamento e elaboración co seu correspondente maquinaría e mobiliario.

Desde aquí recibimos o último ano 46.500 kg onde 17.000 kg transformáronse en salgaduras, embutido e demais elaborados.

A idea da empresa pasa por recibir e transformar as canles de vacún e porcino das nosas explotacións gandeiras neste punto debido a que está a menos de 15 minutos de dous matadoiros onde sacrificamos os nosos animais.

Finalizado 2020, e comprobado que os puntos de venda están consolidados optamos por que a empresa creza. Proxectando unha transformación da tenda de Burela en supermercado express, e buscando outros novos puntos de venda. Tamén estudamos a posibilidade dunha sala de despezamento xa que a capacidade do obradoiro de Cospeito é bastante limitada.

Finalmente decidímonos a adquirir un supermercado con industria cárnica anexa, así como os inmobles correspondentes, sito todo iso en A Fonsagrada. Embutidos RM Riopedre Méndez é unha industria cárnica de baixo volume consolidada no mercado, co seu correspondente rexistro sanitario e autorizada para venda por xunto dentro da UE. A produción desta empresa limítase a unha produción de 15.000 kg /ano de Chourizo, Androlla e Butelo da Fonsagrada.

O planeado para incluír e explotar esta nova unidade produtiva na nosa empresa, é un lavado de fronte e un aumento do volume de fabricación para centralizar desde este punto a produción de embutido. Así poderemos abastecer os puntos de venda propios, a carteira de clientes que a fábrica posuía e captar novos clientes cun embutido de montaña de máxima calidade.

Para iso proxectamos:

  • Reforma fachada do punto de venda con inclusión da imaxe corporativa Facenda Farruquiño.
  • Aumentar as instalacións da fábrica para un volume de 40.000kg/ano: Instalacións de novos secaderos, cámaras frigoríficas, montacargas, maquinaria, equipamento informático e restyling marca comercial.

 

O fin principal deste novo investimento é aumentar a porcentaxe de volume co que as nosas explotacións provén de carne a Facenda Farruquiño, con respecto ao total de provedores externos, situado en 82%.

Así como que Facenda Farruquiño propenda a consumir a produción total das nosas explotacións gandeiras. A elaboración dos produtos citados anteriormente é o complemento perfecto para as partes de despezamento dunha canle de porcino que se venden en fresco nas nosas carnicerías. Significa isto un mellor aproveitamento da canle e un aumento do valor do despezamento con menos demanda en fresco.
Sempre coa idea de lograr un equilibrio entre produción, transformación e comercialización, logrando así un ciclo sostible..